Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej VELO),
ul. Pszczyńska 305, 43 -100 Gliwice, KRS 0000059870, NIP 6311990396, kontaktowy adres email: daneosobowe@velo.com.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z VELO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu umożliwienia pozostawienia komentarzy do wpisów na blogu, w tym kontakt z osobą pozostawiającą komentarz (formularz „Leave a reply”), w celu umożliwienia kontaktu (formularz „Napisz do nas”) oraz w celu zapewnienia rozliczalności działań podjętych w związku z przesłanymi formularzami, co stanowi prawnie uzasadniony interes VELO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby VELO mogło zrealizować cele przetwarzania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną, informatyczną, prawną VELO. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny.

Dane mogą być także przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane podane w formularzach kontaktowych będą przetwarzane przez czas niezbędny do prowadzenia komunikacji, załatwienia sprawy, ujawnienia komentarza na blogu, zapewnienia rozliczalności działań podjętych w związku z przesłanymi formularzami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia sprzeciwu. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez VELO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych do ww. celów przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
  • wniesienia do VELO sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka prywatności dla serwisów społecznościowych

Facebook, Instagram
1. Spółka jest administratorem danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem stron w serwisach społecznościowych Facebooki i Instagram.
2. Prowadząc konta w serwisach społecznościowych, Spółka korzysta z danych dostarczonych przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej zwaną Facebook) takich jak łączna liczba wyświetleń strony, działania użytkownika na stronie, działania dotyczące postów, wyświetlenia wideo, zasięg postów, komentarze, udostępnienia, odpowiedzi, obszary geograficzne, takie jak miasto i kraj, język, liczba polubień. Facebook gromadzi i udostępnia Spółce te dane.
3. Facebook Ireland Ltd. ponosi wspólną ze Spółką odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO*). Ze względu na gromadzenie danych statystycznych przez Facebook, Facebook zobowiązał się do przyjęcia odpowiedzialności za możliwość gromadzenia danych statystycznych zgodnie z przepisami o ochronie danych. To samo dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Więcej informacji na ten temat, a także informacje dotyczące sposobu realizacji praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć na stronie Facebooka, a odpowiednie informacje na temat danych statystycznych pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Pod powyższym linkiem można również zapoznać się z treścią umowy pomiędzy Facebookiem a Spółką. Zgodnie z tą umową, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw do informacji, poprawiania, usuwania, przesyłania danych i prawa do wniesienia sprzeciwu prosimy o kontakt bezpośrednio z Facebookiem. Jeżeli otrzymamy takie żądania, przekażemy je dalej.

Pomimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności na podstawie art. 26 RODO*), administrująca fanpage Spółka nie ma wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Wyłączną odpowiedzialność za takie działania ponosi Facebook Ireland Ltd.
4. Niezależnie od wspólnego przetwarzania danych w celach statystycznych, Facebook jest administratorem danych przetwarzanych w swoich celach. Spółka natomiast pozostaje administratorem danych przetwarzanych w celu marketingowym, który jest jej prawnie uzasadnionym interesem. Podstawą prawną wykorzystania danych statystycznych oraz przetwarzania danych w celu marketingowym przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 f) RODO*).
5. Państwa dane będą przekazywane:
• Facebook Ireland Ltd,
• Innym użytkownikom profili w serwisach społecznościowych Facebooka,
• podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,
• podmiotom, które wykażą uzasadniony interes w otrzymaniu danych.
6. Państwa dane będą przetwarzane przez czas prowadzenie kont w serwisach społecznościowych Facebooka.
7. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Spółkę do podejmowania wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
8. Przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania swoich danych osobowych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia do Spółki sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z uwagi na Państwa szczególną sytuację.
10. W związku z usługami Facebook, dane mogą być przekazywanie poza EOG. Przekazanie danych poza EOG zostało zabezpieczone zatwierdzonymi przez Komisję Europejską standardowymi klauzulami umownymi. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie https://www.facebook.com/help/566994660333381.
11. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Spółką, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych
12. Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation
*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Przed opublikowaniem komentarza prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną tutaj.