Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Velo sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (zwana dalej VELO),
ul. Pszczyńska 305, 43 -100 Gliwice, KRS 0000059870, NIP 6311990396, kontaktowy adres email: daneosobowe@velo.com.pl.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z VELO, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu umożliwienia pozostawienia komentarzy do wpisów na blogu, w tym kontakt z osobą pozostawiającą komentarz (formularz „Leave a reply”), w celu umożliwienia kontaktu (formularz „Napisz do nas”) oraz w celu zapewnienia rozliczalności działań podjętych w związku z przesłanymi formularzami, co stanowi prawnie uzasadniony interes VELO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby VELO mogło zrealizować cele przetwarzania.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane mogą być ujawnione podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną, informatyczną, prawną VELO. W szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny.

Dane mogą być także przekazane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Pełna lista podmiotów, którym Velo powierza dane osobowe dostępna jest na stronie https://velo.pl.

Okres przechowywania danych

Dane podane w formularzach kontaktowych będą przetwarzane przez czas niezbędny do prowadzenia komunikacji, załatwienia sprawy, ujawnienia komentarza na blogu, zapewnienia rozliczalności działań podjętych w związku z przesłanymi formularzami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Okres przechowywania danych może ulec skróceniu w wyniku uwzględnienia sprzeciwu. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane przez VELO do podejmowania wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych do ww. celów przysługuje prawo do:

  • dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  • sprostowania danych – jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
  • wniesienia do VELO sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na szczególną sytuację,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przed opublikowaniem komentarza prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną tutaj.